En Framstående Aktör Inom KROM

Matchadirekt är en framstående aktör inom Kundval Rusta och Matcha  (KROM). Vi är ett unikt företag med stor expertis inom mångfald och inkludering.

Vi hjälper dig att skapa de rätta förutsättningarna för att uppnå långsiktig sysselsättning, antingen genom arbete eller studier.

Du får de verktyg som behövs för att ta dig in på arbetsmarknaden och växa som individ.

Rusta och Matcha 2 – Steg För Steg

Kartläggning

Vi kartlägger noga hur dina förutsättningar ser ut och du tilldelas en individuell handledare.

Utvecklingsplan

Baserad på dina unika behov och förutsättningar lägger vi upp en individuell plan över hur vi ska hjälpa dig ut på arbetsmarknaden.

Matchning

Vi matchar dig mot relevanta jobb som passar dina mål och kunskaper och ger dig dessutom möjlighet till studie- och yrkesvägledning.

Ut På Arbetsmarknaden

Du går ut i önskad sysselsättning, det vill säga arbete eller utbildning.

Dedikerade och Kunniga Medarbetare

Vårt engagerade team arbetar aktivt med att hjälpa människor, särskilt de som försöker etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ger våra deltagare allt de behöver för att lyckas i sitt jobbsökande.

Vi har gedigen erfarenhet av coaching för jobbsökande och har samlat en genuin förståelse för vad som krävs på den svenska arbetsmarknaden. När du anlitar oss drar du nytta av denna expertis. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra utbildningar och tjänster för att erbjuda bästa möjliga matchning. Alla våra utbildare har aktuell kompetens och egen erfarenhet inom sitt område.

Ett Företag i Ständig Utveckling

Vi strävar efter att främja en positiv samhällsutveckling genom att skapa arbetstillfällen, stärka kompetenser och bidra till att berika både företag och individer.

För oss är det viktigt att alltid vara i framkant och hålla oss uppdaterade inom vårt område coachning och utbildning. Vi följer noga den tekniska utvecklingen inom pedagogiska hjälpmedel såsom utrustning, datorer och programvara.