Genom att leverera tjänsten Rusta och matcha ger vi dig bästa möjliga förutsättningar för att ta dig in på arbetsmarknaden.

Vi har erfarenhet av många branscher och kunskaper i över 20 språk

Du är välkommen att kontakta oss, oavsett om du är arbetssökande eller arbetsgivare!

Kontakta oss