× NOTE : This job offer is no longer available !

Handledare

https://matchadirekt.com/company/5569502726
5569502726
SOLNA  -  Sverige
0 Current Jobs Openings

Centralvägen 1, Sverige
Job Detail
 • Ref. :
 • Diarienummer :
  001
 • Industry:
  Socialt arbete
 • Total Positions:
  2
 • Job Type:
  Full Time
 • Salary:
  26000-30000
 • Job Location:
  SOLNA, Sverige
 • Minimum Education:
  BA
 • Minimum Experience:
  2 Years
 • Apply By:
  Feb 28, 2019
 • Job Posting Date:
  Dec 29, 2018
Job Description

Coachning på individ- och gruppnivå med råd, stöd och vägledning genom hela processen att söka arbete; förbereda deltagare inför intervjuer med företag, organisera arbetet med att knyta telefonkontakter och möten med arbetsgivare; göra utredningar och bedömningar av arbetsförmåga; leda workshops och skapa företagskontakter, övningar i personlig marknadsföring; samordna och fördela arbetet för ett antal mentorer som arbetar individuellt med deltagarna.Du ska dels uppfylla de generella kompetenskraven, samt även kvalificera dig genom alternativ 1 eller alternativ 2.Generella kompetenskrav:* Förmåga att kommunicera tydligt på Svenska i tal och skrift.

* Goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska A på gymnasienivå.Alternativ (1) Utbildning:

Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena;

Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.Arbetslivserfarenhet:

Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.Alternativ (2) Utbildning:

Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.Arbetslivserfarenhet:

Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller arbetsuppgifter.

* Arbetsledning med personalansvar

* Rekrytering

* Omställningsarbete för arbetssökande

* Studie- och yrkesvägledning

* Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)

* Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor

* Arbete med social- och gruppsykologi

 


Attachment Files
  No file uploaded yet!
Skills Required
 

Note: By reporting this employer...

Report this Employer