5569502726

SOLNA, Sverige
Current Openings : 1
Staff Members : 1-10 Employees
Company Url : http://www.travos.se

Become a Member

Click on Login if you are already member.

Register Login
About 5569502726

Välkomna! Vårt uppdrag är att hjälpa ungdomar, studenter, långtidsarbetslösa samt nyanlända att lämna arbetslösheten och etablera sig snabbt på arbetsmarknaden. Målsättningen med vår verksamhet är att delta i den globaliserade kunskapsutvecklingen som aktör och påverka den svenska arbetsmarknaden i syfte att tillvarata varje individs unika kunskaper samt möjligheter! Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, företag, ideella organisationer och olika kommuner för att hjälpa våra deltagare att integrera sig i Sverige, samt att etablera sig snabbt på arbetsmarknaden. Vår filosofi är att alltid tänka efter och före, på så sätt vet vi att vi skapar ett mervärde för våra kunder. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

Current Jobs in 5569502726
Jobs 1
Handledare
5569502726  -  SOLNA
Apply Now
29 Dec 2018

Coachning på individ och gruppnivå med råd, stöd och vägledning genom hela processen att söka arbete; förbereda deltagare inför intervjuer med företag, organisera arbetet med att knyta telefonkontakter och möten med arbetsgivare; göra utredningar och bedömningar av arbetsförmåga; leda workshops…

Job Portal

BiXma is the best job search engine